هر شبکه از دو یا چند سیستم محاسباتی تشکیل شده است که توسط اتصالات فیزیکی و یا بی سیم به هم متصل می‌شوند. معماری شبکه‌ها چه به صورت نظیر به نظیر و یا به صورت کلاینت سروری باشد، از تعدادی پروتکل شبکه برای برقراری ارتباط بین سیستم‌ها استفاده می‌کند.
با گذشت زمان زیرساخت ‌و تکنولوژی‌ بکار گرفته شده در شبکه پیشرفته‌تر شده و نیاز به مراقبت بیشتری خواهد داشت؛ چراکه با پیشرفت علم و فناوری، راه برای فرصت طلبان شبکه‌ای نیز بازتر خواهد شد و امنیت شبکه بیشتر مورد تهدید هکرها قرار خواهد گرفت.
باتوجه به مواردی که در بالا ذکر شد، حتما تاکنون به ضرورت داشتن یک تیم خدماتی قدرتمند برای تامین ایمنی شبکه‌ی سازمان خود پی برده‌اید. شما نباید تنها به تکنولوژی و به روز بودن سیستم‌های خود اکتفا کنید زیرا هکرها و بدافزارهای اینترنتی نیز با علم روز پیش میروند و امکانات بیشتری برای دسترسی به داده‌های محرمانه‌ی شرکت شما در اختیار خواهند داشت.