آدرس مرکز خدمات پس از فروش :

ﺗﻬﺮان ، ﺗﻘﺎﻃﻊ خیابان ﺣﺎﻓﻆ و ﺧﯿﺎﺑﺎن ﺟﻤﻬﻮري اﺳﻼﻣﯽ ایران ،پلاک ۶۶۶ (ﭘﺎﺳﺎژ ﻋﻼاﻟﺪﯾﻦ) ﻃﺒﻘﻪ اول, واﺣﺪ 114 ﮐﺪ ﭘﺴﺘﯽ : 1139817331

تلفن های تماس :

امور مشتریان :                          ۰۲۱۹۱۰۰۷۷۸۰ 

تلفن مستقیم درخواست نمایندگی :۰۹۳۵۲۲۲۷۷۸۰

فروش مراکز پخش/ نمایندگی ها : ۰۲۱۸۸۵۰۷۰۵۵   

پست الکترونیک : 

امور عمومی : info@vira-sam.com

فقط امور مرتبط با گارانتی :support@vira-sam.com

شبکه های اجتماعی 

ارسال پیام به پشتیانی
تایید کنید که ربات نیستید با انتخاب فنجان.